Kirurgija hijatalne kile

Operacija hijatalne kile (sinonim: hiatus oesophageus) invazivna je metoda liječenja postojeće kile (kile) dijafragme. Hijatus jednjaka predstavlja prolaz dijafragme kroz koji jednjak (cijev za hranu) fiziološki vodi do želuca. Hijatalna kila definira se kao pomak dijelova želuca, osobito kardije ... Čitaj više

Roux-En-Y želučana premosnica

Roux-en-Y želučana premosnica (sinonimi: Roux-en-Y želučana premosnica, RYGB, želučana premosnica) je kirurški zahvat u bariatrijskoj kirurgiji. Želučani premosnik može se ponuditi za pretilost s BMI ≥ 35 kg/m2 ili većom s jednim ili više komorbiditeta povezanih s pretilošću kada je konzervativna terapija iscrpljena. Dva različita učinka služe za smanjenje tjelesne težine u Roux-en-Y želučanoj premosnici:… Čitaj više

Kirurgija želučanog zahvata

Cijevna gastrektomija (sinonimi: rukavna gastrektomija; SG) je kirurški zahvat u bariatrijskoj kirurgiji. Gastrektomija na rukavima može se ponuditi za pretilost s BMI ≥ 35 kg/m2 ili većom s jednim ili više komorbiditeta povezanih s pretilošću kada je iscrpljena konzervativna terapija. Za razliku od drugih bariatrijskih postupaka (bariatrijska kirurgija), poput želučanog povezivanja, većeg smanjenja težine ... Čitaj više

Stoma njega

Takozvani enterostom je umjetni izlaz crijeva koji je nastao kao dio crijevnog kirurškog zahvata. U ovom postupku, petlja crijeva prolazi kroz trbušnu stijenku do površine tako da se stolica može isprazniti kroz ovaj umjetni otvor. To predstavlja ogroman higijenski izazov u pogledu njege ... Čitaj više

Estetska kirurgija

Za većinu ljudi izgled i estetika izravno su povezani s dobrobiti, uživanjem u životu i samopouzdanjem. Male mrlje mogu biti iznimno uznemirujuće i dovesti do gubitka samopouzdanja i zatvorenosti prema drugima. Gledanje u ogledalo postaje svakodnevna muka. Tu vam može pomoći estetska kirurgija. Estetska kirurgija jedan je od stupova… Čitaj više

Jastučići na obrazima

Jagodice udubljenog izgleda izgledaju izraženije nakon punjenja (sinonim: podloga jagodica), dajući licu mladalački izgled i privlačnost. Udubljene jagodice ne odgovaraju našem idealu ljepote i čine da lice izgleda neharmonično u profilu. Mi percipiramo izrazitije i mladenačko lice čije su jagodice više i izgledaju izraženije. Indikacije… Čitaj više

Izlaz umjetnog crijeva (Enterostoma)

Izraz enterostom je medicinski izraz za "umjetni izlaz crijeva". To se naziva ili anus praeter naturalis (latinski) ili crijevna stoma, ili skraćeno stoma (grčki: usta, otvor). Stvaranje enterostoma je visceralni kirurški zahvat (abdominalna kirurgija) i često djelomična mjera crijevne kirurgije, npr. U… Čitaj više

Punkcija jetre

Biopsija jetre je uzorkovanje tkiva iz jetre za istraživanje difuznih ili ograničenih promjena jetre (okrugle lezije). Koristi se prvenstveno za potvrdu dijagnoze kada drugi klinički i laboratorijski parametri već dopuštaju okvirnu dijagnozu te za procjenu prognoze. U svijetu je perkutana sonografski kontrolirana punkcija jetre prema Menghiniju postala ... Čitaj više

Želučani pojas: Što je to?

Želučano povezivanje (sinonim: želučano povezivanje) je kirurški zahvat koji se koristi u bariatrijskoj kirurgiji. Može se ponuditi za pretilost s BMI ≥ 35 kg/m2 ili većom s jednim ili više komorbiditeta povezanih s pretilošću kada je konzervativna terapija iscrpljena. Dodatne naznake potražite u nastavku. Zajedno s gubitkom težine, povezivanje želuca može smanjiti povećani rizik ... Čitaj više