Napišite Za nas

Jeste li kvalificirani i zainteresirani za rad s nama? Imate li talenta za pisanje i medicinsko obrazovanje? Ako je tako, upotrijebite kontakt od da stupite u kontakt s nama ako se želite pridružiti našem sve većem timu autora. Naš veliki tim sastoji se od širokog spektra medicinskih stručnjaka – od liječnika različitih specijalnosti do fizioterapeuta, psihologa, dijetetičara i biomedicinskih znanstvenika.