Musculus iliopsoas

Sinonimi Lumbalni ilijačni mišić. Do pregleda muskulature bedara Do pregleda muskulature Iliopsoas mišića (lumbalni ilijačni mišić) je dvodijelan, cca. Izduženi mišić debljine 4 cm koji se sastoji od velikog lumbalnog mišića i mišića ilijacije. Jedan je od najvažnijih mišića u našem tijelu. Pristup, podrijetlo, pristup inervacije: mali trohanter… Čitaj više

Podizanje gornjeg kapka

Sinonimi latinski: Musculus levator palpebrae superiores Definicija Gornji podizač kapka je prugasti mišić koji se ubraja u mimične mišiće i vanjske očne mišiće. Mišić nastaje unutar orbite, cijepa suznu žlijezdu (Glandula lacrimalis) na dva dijela i na kraju se pomiče do gornjeg kapka, koji se otvara pri kontrakciji. A… Čitaj više