Vitamin A: interakcije

Interakcije vitamina A s drugim mikronutrijentima (vitalnim tvarima):

cink

Nedostatak cinka utječe na metabolizam vitamina A na nekoliko načina:

  • Smanjena sinteza proteina koji veže retinol (RBP). RBP je važan za transport retinola kroz krvotok u tkiva.
  • Smanjena aktivnost enzima neophodna za pretvaranje oblika skladištenja vitamina - retinil palmitat - u retinol.
  • cink potreban je za enzim koji pretvara retinol u retinal (vitamin A1 aldehid).

Željezo

Manjak vitamina A može pogoršati anemija uzrokovano s nedostatak željeza (anemija nedostatka željeza; anemija) .Studije su utvrdile da vitamina dodatak ima blagotvorne učinke na ovaj oblik anemija i poboljšava željezo status kod djece i trudnica. Kombinirani unos vitamina i željezo pokazao je bolji terapijski uspjeh od anemija nego bilo koji željezo ili sam vitamin A.