Piridoksin (vitamin B6): Interakcije

Interakcije piridoksina (vitamin B6) s drugim mikronutrijentima (vitalnim tvarima):

Vitamin B12, vitamin B6 i folna kiselina

Metabolizam homocistein, koji igra posredničku ulogu u metabolizmu sumporkoji sadržava aminokiseline, daje primjer međuovisnosti vitalnih tvari za optimizaciju ili održavanje fizioloških funkcija, a time i zdravlje. Zdrave osobe mogu metabolizirati homocistein na sljedeća dva načina:

Slijedom toga, količina homocisteina u krv reguliraju tri vitamini: Folna kiselina, Vitamin B12 i vitamin B6.