Vježbe protiv napetosti vrata u uredu 5

“Početni položaj: BWS - Mobilizacija” Podržajte se na rubu stola s oba lakta. Možete sjediti ili stajati savijeni. A sad se pogrbi.

"Konačni položaj: BWS - Mobilizacija" Sada pustite da vam kralježnica popusti s krila grbavac. Vježbu ponovite 5 puta. Nastavite sa sljedećom vježbom