Selen: Interakcije

Interakcije selena s drugim mikronutrijentima (vitalnim tvarima):

Jod

Selen nedostatak može pogoršati simptome jod nedostatak. Jod je neophodan za sintezu hormona štitnjače. U isto vrijeme, selenkoji sadržava enzimi - jodtironin dejodinaze -, potrebne su za pretvorbu tiroksina (T4) na biološki aktivan hormon štitnjače trijodotiroksin (T3). Dopunski selen administraciju u starijih ispitanika smanjila je količinu T4 u krv i rezultirao je povećanom aktivnošću dejodinaze, što je dovelo do povećane konverzije u T3.

Selen

Selen, kao bitna komponenta glutation peroksidaza i tioredoksin reduktaze, vjerojatno utječe na svaki mikroelement koji utječe na oksidativni uravnotežiti stanice.

Čini se da selen, kao glutatione peroksidaza, podržava aktivnost vitamin E (alfa-tokoferol) u zaštiti od peroksidacije lipida. Ispitivanja na životinjama pokazuju da selen i vitamin E mogu djelomično zamijeniti jedno drugo, a selen može spriječiti dio oksidativnih spojeva stres i njegove posljedice uzrokovane vitamin E nedostatak.Tioredoksin reduktaza katalizira regeneraciju Vitamin C, održavajući tako svoj antioksidans funkcija.