Dasabuvir

Proizvodi Dasabuvir je komercijalno dostupan u obliku filmom obloženih tableta. Odobren je u mnogim zemljama 2014. (Exviera). Struktura i svojstva Dasabuvir (C26H27N3O5S, Mr = 493.6 g/mol) ima ne-nukleozidnu strukturu. U lijeku postoji kao natrijeva sol i kao monohidrat. Učinci Dasabuvir (ATC J05AX16) ima antivirusna svojstva. Učinci … Dasabuvir