Palijativna medicina: Informacije i resursi

Oporuka za život i opunomoćenik zdravstvene zaštite

Arbitražni odbor Njemačke zaklade za hospicije

Savjetuje o sukobima u vezi s oporukama za život.

Internet: www.stiftung-patientenschutz.de/service/patientenverfuegung_vollmacht/schiedsstelle-patientenverfuegung Telefon: 0231-7380730

Federalno ministarstvo pravde i zaštite potrošača

Pravne informacije o zakonu o skrbništvu, oporukama za život i opunomoćenicima za zdravstvenu skrb.

Internet: www.bmjv.de/DE/Themen/VorsorgeUndPatientenrechte/VorsorgeUndPatientenrechte_node.html

Usluge podrške za pacijente i rodbinu

Federalno ministarstvo zdravstva

Daje savjete o pravnoj osnovi i pravima, osiguranju i zdravstvenoj prevenciji.

Internet: www.bundesgesundheitsministerium.de

Telefon tijela javne vlasti: 115 Telefon za zdravstveno osiguranje građana: 030 / 340 60 66 – 01 Telefon za osiguranje građana za dugotrajnu njegu: 030 / 340 60 66 – 02 Telefon za zdravstvenu zaštitu građana: 030 / 340 60 66 – 03

Savjetovalište za gluhe i nagluhe osobe: e-mail: [e-pošta zaštićena]; [e-pošta zaštićena] Telefon na znakovnom jeziku (videotelefonija): www.gebaerdentelefon.de/bmg

Nezavisna služba za savjetovanje pacijenata Njemačka (UPD)

Odgovara na pitanja o pravnim, medicinskim i psihosocijalnim problemima.

Telefon: 0800 / 0 11 77 22 Internet: www.patientenberatung.de

Međunarodno društvo za pomoć pri umiranju i potpomognutom životu e.V.

Internet: www.igsl-hospiz.de

Njemačka udruga za hospicij i palijativnu pomoć

Približava ideju hospicija društvu, izdaje informacije i brošure na temu umiranja i podrške. Udruga također objavljuje aktualne vijesti i događanja.

Internet: www.dhpv.de

Zaklada Nicolaidis YoungWings

Jedna je od mnogih grupa za samopomoć. Zaklada je prvenstveno namijenjena mladim ožalošćenim osobama i djeci koja su ostala bez roditelja.

Internet: www.nicolaidis-youngwings.de/

Institut za žalovanje (ITA) e.V.

Prati i savjetuje ožalošćene i savjetnike za ožalošćene. Nude individualne razgovore, grupne i seminare o žalosti.

Internet: www.ita-ev.de

Telefonsko savjetovanje

Nudi svima koji traže savjet priliku da dobiju besplatnu i anonimnu telefonsku pomoć i podršku.

Telefon 0800/1110111 ili 0800/1110222 Internet: www.telefonseelsorge.de

Informativni servis za psihoterapiju

Pripada njemačkoj akademiji psihologa i pomaže pronaći odgovarajuće terapeute u blizini.

Internet: www.psychotherapiesuche.de

Literatura za rodbinu i bolesnike

Elisabeth Kübler-Ross 2010: “Čemu nas smrt može naučiti”. Knaur, 2010. (enciklopedijska natuknica).

Martin Fegg et al: “Psihologija i palijativna skrb. Zadaće, koncepti i intervencije u potpori bolesnika i rodbine”. Kohlhammer, 2012

Knjiga je jedna u nizu publikacija o podršci i njezi teško bolesnih i umirućih osoba i njihovih srodnika (Münchner Reihe Palliative Care).

Christine Fleck-Bohaumilitzky: Kako djeca doživljavaju smrt i tugu, Bavarsko državno ministarstvo za rad i socijalna pitanja, obitelj i žene. Online članak od 18.06.2002., revidirano listopada 2019., na: www.familienhandbuch.de/familie-leben/schwierige-zeiten/tod-trauer/wiekindertodundtrauererleben.php

Njemačka pomoć protiv raka

Njemačka organizacija za borbu protiv raka objavljuje "plave vodiče" o mnogim različitim temama - uključujući plavi vodič o palijativnoj skrbi.

Internet: www.krebshilfe.de/informieren/ueber-krebs/infothek/infomaterial-kategorie/die-blauen-ratgeber/

Prilike za osposobljavanje za njegovatelja na kraju života

Međunarodno društvo za pratnju umirućih i potpomognutih života

Nudi mogućnosti osposobljavanja ili daljnjeg osposobljavanja da postanete njegovatelj na kraju života. Postoje osnovni seminari i posebni tečajevi daljnjeg usavršavanja, na primjer o skrbi za pacijente s demencijom.

Internet: www.igsl-hospiz.de

Udruge hospicija

Podaci o autoru i izvoru

Ovaj tekst u skladu je sa zahtjevima medicinske literature, medicinskim smjernicama i aktualnim studijama te su ga pregledali medicinski stručnjaci.