Vježbe protiv napetosti vrata u uredu 3

“Rotacija” U savijenom položaju dodirnite jedan lakat u križ suprotnim koljenom ispred tijela. Zatim promijenite ruku i koljeno oko 10 puta sa svake strane. Nastavite sa sljedećom vježbom