Vježbe protiv napetosti vrata 1

“Podizanje ramena” Kada stojite, oba ramena se povlače prema ušima s lopaticama usmjerenim unatrag, a zatim se ponovno spuštaju. Izvedite ovu vježbu 15-20 puta. Nastavite sa sljedećom vježbom