Trajanje bolovanja | Whiplash - važne informacije i vježbe

Trajanje bolovanja

Trajanje bolovanja nakon a povreda kičme zbog naglog pokreta glave ozljeda ovisi o ozlijeđenim strukturama i vremenu dok se ponovno ne mogu učitati. Dakle, trajanje bolovanja može trajati od dva do nekoliko tjedana. Ako je bolovanje prekratko, liječnik ga može produžiti.