Koenzim Q10: Interakcije

Interakcije koenzima Q10 s drugim mikronutrijentima (vitalnim tvarima):

Vitamin B6

Vitamin B6 neophodan je za sintezu koencim Q10: Prvi korak u biosintezi koenzima Q10 - pretvorba tirozina u 4-hidroksi-fenilpiruvičnu kiselinu - zahtijeva vitamin B6 u obliku piridoksala 5 -fosfat. Između seruma postoji pozitivna interakcija koencim Q10 razine i nutritivni status vitamina B6.

Vitamin E

Alfa-tokoferol i koencim Q10 glavni su antioksidanti topivi u mastima u membranama i lipoproteinima. Kada alfa-tokoferol neutralizira slobodni radikal - kao što je hidroperoksilni radikal - on se oksidira, postajući sam radikal, što zauzvrat može pospješiti oksidaciju lipoproteina. Kada reducirani oblik koenzima Q (CoQH2) reagira s alfa-tokoferoksilom, alfa-tokoferol se regenerira i istovremeno nastaje radikalni semikinon (CoQH). CoQH može reagirati s kisik da nastane superoksid, koji je mnogo manje radikalan od hidroperoksila. Međutim, CoQH također može reducirati alfa-tokoferoksil natrag u alfa-tokoferol što rezultira potpuno oksidiranim koenzimom Q (CoQ) koji više ne može reagirati s kisik da nastane superoksid.