Dječji vrtić

Definicija Jaslice su ustanova za brigu o djeci mlađoj od tri godine, koja su stoga još premlada za vrtić. Pojam "Kita" (= dnevni centar) manje je jasno definiran i može se odnositi na bilo koji oblik skrbi za djecu, pa bi mogao označavati jaslice ili vrtić ili ... Čitaj više

Zakon o ustanovama za brigu o djeci | Dječji vrtić

Zakon o ustanovama za brigu o djeci Takozvani Kindertagesstättengesetz definira koje ustanove za čuvanje djece pripadaju vrtićima, naime jaslice (do navršene treće godine života), vrtići (dok dijete ne krene u školu), centri za brigu o djeci i vrtići (za školsku djecu do do 3 godina), i koji se propisi tamo primjenjuju radi pružanja optimalne podrške djeci. … Čitaj više

Rano otkrivanje diskalkulije

Karakteristike, simptomi, abnormalnosti, rano upozoravanje, diskalkulija, aritmastenija, akalkulija, oštećenje učenja u matematici, poteškoće u učenju na satovima matematike, diskalkulija. Definicija Rano otkrivanje Sva djeca koja pokazuju probleme (u matematičkom području) imaju pravo na potporu - bez obzira na to je li to posljedica diskalkulije (djelomični poremećaj izvedbe s barem prosječnom inteligencijom) ili općenito ... Čitaj više

Obrazovne igre za učenje

Na našim stranicama sada možete naručiti i visokokvalitetne obrazovne igre za učenje koje izazivaju dijete prema dobi i promiču ih na različitim razinama. Vizualno atraktivne obrazovne igre ručno su izrađene od visokokvalitetnog drveta (šperploča nordijskog bora, johe ili breze). Pazi se kako bi se osiguralo njihovo sigurno korištenje. Za… Čitaj više

PISA studija

Što je PISA studija? PISA studija je školski test uspješnosti koji je 2000. godine uvela Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OCED). Skraćenica PISA oglašava se na različite načine, bilo na engleskom jeziku: Programm for International Student Assessment ili na francuskom: Program international pour le suivi des acquis des éléves… Čitaj više