Dječji vrtić

Definicija Jaslice su ustanova za brigu o djeci mlađoj od tri godine, koja su stoga još premlada za vrtić. Pojam "Kita" (= dnevni centar) manje je jasno definiran i može se odnositi na bilo koji oblik skrbi za djecu, pa bi mogao označavati jaslice ili vrtić ili ... Dječji vrtić

Zakon o ustanovama za brigu o djeci | Dječji vrtić

Zakon o ustanovama za brigu o djeci Takozvani Kindertagesstättengesetz definira koje ustanove za čuvanje djece pripadaju vrtićima, naime jaslice (do navršene treće godine života), vrtići (dok dijete ne krene u školu), centri za brigu o djeci i vrtići (za školsku djecu do do 3 godina), i koji se propisi tamo primjenjuju radi pružanja optimalne podrške djeci. … Zakon o ustanovama za brigu o djeci | Dječji vrtić

Rano otkrivanje diskalkulije

Karakteristike, simptomi, abnormalnosti, rano upozoravanje, diskalkulija, aritmastenija, akalkulija, oštećenje učenja u matematici, poteškoće u učenju na satovima matematike, diskalkulija. Definicija Rano otkrivanje Sva djeca koja pokazuju probleme (u matematičkom području) imaju pravo na potporu - bez obzira na to je li to posljedica diskalkulije (djelomični poremećaj izvedbe s barem prosječnom inteligencijom) ili općenito ... Rano otkrivanje diskalkulije

Pohrana i performanse memorije | Rano otkrivanje diskalkulije

Pohrana i performanse memorije Vjerojatno najpoznatija razlika između oblika memorije je razlika između kratkotrajne i dugoročne memorije. Nedavna istraživanja dovela su do daljnjeg razvoja pojmova, au nekim slučajevima i do nove definicije. Danas se razlikuje radna memorija, koja uključuje ultra-kratkoročno pamćenje, (= novo pamćenje) i kratkoročno ... Pohrana i performanse memorije | Rano otkrivanje diskalkulije

PISA studija

Što je PISA studija? PISA studija je školski test uspješnosti koji je 2000. godine uvela Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OCED). Skraćenica PISA oglašava se na različite načine, bilo na engleskom jeziku: Programm for International Student Assessment ili na francuskom: Program international pour le suivi des acquis des éléves… PISA studija