Sažetak | Vježbe za astmu

rezime

Ukratko, može se reći da su vježbe za terapiju astme razumne i korisne dopuniti na liječenje lijekovima. Pomažu pacijentima da se lakše nose s bolešću i da sami mogu intervenirati u slučaju akutnog napada astme. Kroz vježbe disanja naučene u terapiji, oni vraćaju određenu kontrolu nad svojim tijelom