Hiperhomocisteinemija: terapija mikroelementima

U okviru mikrohranjive medicine (vitalne tvari), sljedeće su vitalne tvari (mikronutrijenti) korištene za potporu terapija.

  • Vitamin B12
  • Vitamin B6
  • Folna kiselina

Gore navedene preporuke o vitalnoj tvari stvorene su uz pomoć medicinskih stručnjaka. Sve su izjave potkrepljene znanstvenim studijama s visokim razinama dokaza. Za terapija Preporuka su korištene samo kliničke studije s najvišim stupnjem dokaza (stupanj 1a / 1b i 2a / 2b), koje zbog svoje velike važnosti dokazuju preporuku terapije.