Sumporov dioksid

Proizvodi Sumpor -dioksid komercijalno je dostupan kao ukapljeni plin u bocama sa komprimiranim plinom. Struktura i svojstva Sumpor -dioksid (SO2, 64.1 g/mol) postoji kao bezbojni plin s karakterističnim oštrim i nadražujućim mirisom sumpora koji je topiv u vodi. Vrelište je -10 ° C. Sumpor -dioksid nije zapaljiv i teži je od zraka. … Sumporov dioksid