Kolin: stanje opskrbe

U svojoj su studiji Vennemann i suradnici zabilježili prosječni unos kolina kod Europljana. To je između 244-373 mg / dan u mladih odraslih (10-18 godina), 291-468 mg / dan u odraslih u rasponu (18-65 godina) i 284-450 mg / dan u starijih osoba. Na osnovu rezultata 12 europskih studija sastavili su pregled ukupnog unosa holina u žena i muškaraca iz različitih europskih zemalja. Za Njemačku su pronašli prosječnu vrijednost unosa od 302 mg / dan kod mladića (10-18 godine) i 295 mg u mladih žena (10-18 godina). Vrijednost za odrasle i starije osobe u Njemačkoj nije dostupna. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) uzela je u obzir rezultate Vennemanna i njegovih kolega za određivanje dnevnog unosa kolina. To iznosi 400 mg za muškarce i za žene.