Analna tromboza vena: Laboratorijski test

Laboratorijska dijagnoza obično nije potrebna.