Klavulanska kiselina

Proizvodi

Klavulanska kiselina prodaje se isključivo u kombinaciji s antibiotikom amoksicilin. Uz originalni Augmentin, dostupni su i brojni generički lijekovi.

Struktura i svojstva

Klavulanska kiselina (C8H9NE5, Mr = 199.16 g / mol) je prisutan u droge as kalij klavulanat, kalijeva sol klavulanske kiseline. Kalij klavulanat je bijeli, kristalni, higroskopni prah koji je vrlo topiv u voda.

Učinci

Klavulanska kiselina inhibira β-laktamaze bakterija, štiteći penicilin amoksicilin od inaktivacije. I sam ima samo slaba antibakterijska djelovanja.

Indikacije

Za liječenje bakterijskih zaraznih bolesti, u kombinaciji s penicilin amoksicilin.