Društveni identitet: funkcija, zadaci, uloga i bolesti

Identitet u smislu društvenog identiteta proizlazi iz procesa društvene kategorizacije. Ljudi sebe vide kao ljudska bića, kao dio određenih grupa i kao pojedince. Ljudi povezuju članstvo u grupi s određenim vrijednostima koje doprinose njihovoj samopoštovanju. Što je identitet? Identitet u smislu društvenog identiteta proizlazi iz procesa društvene kategorizacije. Ljudi vide… Društveni identitet: funkcija, zadaci, uloga i bolesti

Socijalizacija: funkcija, zadaci, uloga i bolesti

Socijalizacija je stalna prilagodba obrascima osjećaja i razmišljanja unutar društvenih zajednica. Prema teoriji socijalizacije, ljudi su održivi samo kroz socijalizaciju. Problemi socijalizacije stoga mogu uzrokovati mentalne i psihosomatske bolesti, ali mogu biti i njihov simptom. Što je socijalizacija? Socijalizacija je stalno prilagođavanje obrascima osjećaja i razmišljanja ... Socijalizacija: funkcija, zadaci, uloga i bolesti

Klasifikacija: Funkcija, zadaci, uloga i bolesti

Klasifikacija percepcije odgovara kategorizaciji koja pomaže tumačiti ono što se percipira. Sve ljudske kognitivne kategorije zajedno tvore mentalnu reprezentaciju svijeta. Pogrešne klasifikacije percepcije događaju se u kontekstu zabluda. Što je klasifikacija? Klasifikacija je dio kognitivne percepcijske obrade i često je povezana s izrazom kategorične percepcije. Razvrstavanje… Klasifikacija: Funkcija, zadaci, uloga i bolesti

Nepropulzivna peristaltika: funkcija, uloga i bolesti

Peristaltika predstavlja mišićno kretanje različitih šupljih organa. Među tim, nepropulzivna peristaltika javlja se uglavnom u crijevima. Služi za miješanje sadržaja crijeva. Što je nepropulzivna peristaltika? Peristaltika predstavlja mišićno kretanje različitih šupljih organa. Među tim, nepropulzivna peristaltika javlja se uglavnom u crijevima. Peristaltika je ritmičko kretanje mišića ... Nepropulzivna peristaltika: funkcija, uloga i bolesti