Funkcija debelog crijeva i bolesti

Sinonimi u širem smislu Kolon, Interstitium grassum, debelo crijevo, rektum, rektum (rektum, rektum), slijepo crijevo (slijepo crijevo), slijepo crijevo (Appenedix vermiformis) Definicija Kao posljednji dio probavnog trakta, debelo crijevo povezuje se s tankim crijevom i uokviruje okvire tanko crijevo sa svojih 1.5 metara duljine sa gotovo svih strana. Glavni zadatak debelog crijeva je… Funkcija debelog crijeva i bolesti

Funkcija i zadaci | Funkcija debelog crijeva i bolesti

Funkcija i zadaci U debelom crijevu crijevni sadržaj je prvenstveno zadebljan i pomiješan. Osim toga, debelo crijevo odgovorno je za potrebu za defekacijom i evakuaciju stolice. 1. pokretljivost Pod pokretljivošću liječnik razumije cjelovitost pokreta debelog crijeva. Oni služe za temeljito miješanje hrane,… Funkcija i zadaci | Funkcija debelog crijeva i bolesti

Bol u debelom crijevu | Funkcija debelog crijeva i bolesti

Bol u debelom crijevu Bol u debelom crijevu može imati različite uzroke. Među najčešćim: Upala slijepog crijeva Na narodnom jeziku upala slijepog crijeva (latinski: Appendix vermiformis) poznata je i kao upala slijepog crijeva. Strogo govoreći, međutim, ovaj je izraz netočan jer nije upaljeno slijepo crijevo (lat.: Caecum), već ... Bol u debelom crijevu | Funkcija debelog crijeva i bolesti