Funkcija debelog crijeva i bolesti

Sinonimi u širem smislu Kolon, Interstitium grassum, debelo crijevo, rektum, rektum (rektum, rektum), slijepo crijevo (slijepo crijevo), slijepo crijevo (Appenedix vermiformis) Definicija Kao posljednji dio probavnog trakta, debelo crijevo povezuje se s tankim crijevom i uokviruje okvire tanko crijevo sa svojih 1.5 metara duljine sa gotovo svih strana. Glavni zadatak debelog crijeva je… Čitaj više