fosfolipaza

Što je fosfolipaza? Fosfolipaza je enzim koji cijepa masne kiseline iz fosfolipida. Preciznija klasifikacija podijeljena je u četiri glavne skupine. Osim fosfolipida, enzim može podijeliti i druge lipofilne tvari (koje vole masnoće). Enzim spada u skupinu hidrolaza. To znači da se tijekom procesa troši jedna molekula vode ... Čitaj više

Alfa-amilaza

Što je alfa-amilaza Alfa amilaza je enzim probavnog trakta, koji proizvode brojni živi organizmi-uključujući ljude. Enzimi su, općenito govoreći, molekule koje služe kao katalizatori biokemijskih reakcija, odnosno ubrzavaju metaboličke i pretvorbene procese koji bi se odvijali spontano i vrlo sporo bez enzima. Kao i većina enzima,… Čitaj više

Kolagenaza

Što je kolagenaza? Kolagenaza je enzim koji može razgraditi kolagen. Budući da kolagenaze cijepaju veze, pripadaju skupini proteaza. Kao i svaki enzim, kolagenaza se sastoji od aminokiselina nanizanih zajedno. Ovi lanci aminokiselina su presavijeni i na kraju uvijek imaju određenu funkciju. Zadaća kolagenaze je da… Čitaj više