Popis i funkcija vitamina

Tijelo ovisi o dnevnoj opskrbi vitamini s hranom. Vitamini i njihovi prethodnici (pro-vitamini) su stoga ključne komponente hrane. Za razliku od makronutrijenata (hranjivih sastojaka), vitamini ne služe kao građevinski materijali niti kao opskrbljivači energijom, već u osnovi izvršavaju enzimatske (katalitičke) i kontrolne zadatke u brojnim procesima ljudskog tijela.

Na temelju svoje topljivosti, vitamini se dijele u dvije skupine - hidrofilne (voda-topivi) i lipofilni (topivi u mastima) vitamini. U prvim godinama svog otkrića vitamini su bili naslovljeni slovima i brojevima, a kasnije su dobili svoja poznata imena koja opisuju njihovu kemijsku strukturu. Vodotporne igračke-topivi vitamini uključuju Vitamin C a kompleks vitamina B. Vitamini topljivi u mastima uključuju vitamine A, D, E i K.

Oprez! Prema podacima dostupnim za Saveznu Republiku Njemačku o stanju opskrbe (vidi, između ostalog, Nacionalno istraživanje potrošnje II) žena s vitaminima, unos za Vitamin D i vitamin E nije optimalno.Dostupni podaci o stanju opskrbe muškaraca ukazuju na neoptimalan unos za Vitamin C, vitamin Ei Vitamin D.