Vitamin A: Procjena sigurnosti

Europsko tijelo za sigurnost hrane (EFSA) posljednje je ocjenjivalo vitamini i minerala radi sigurnosti 2006. i postavili takozvanu podnošljivu gornju razinu unosa (UL) za svaki mikronutrijent, pod uvjetom da su na raspolaganju dovoljni podaci. Ovaj UL odražava maksimalnu sigurnu razinu mikronutrijenata koji neće uzrokovati štetni učinci kad se svakodnevno uzima iz svih izvora.

Maksimalni sigurni dnevni unos za vitamina je 3 mg (= 3,000 ug). 3,000 µg vitamina ekvivalentno je 10,000 IU (međunarodne jedinice). Maksimalna sigurna dnevna količina za vitamina gotovo je 4 puta veći od dnevnog unosa koji preporučuje EU (Nutrient Reference Value, NRV).

Ova se vrijednost odnosi na žene reproduktivne dobi, trudnice, dojilje i muškarce. EFSA je ovu vrijednost postavila s obzirom na sigurnost nerođenog djeteta za žene reproduktivne dobi kako bi zaštitila nerođeni život od teratogenih učinaka (učinaka koji mogu uzrokovati malformacije u zametak).

UL se ne odnosi na žene u postmenopauzi. Preporučuje im se da ograniče unos vitamina A na 1.5 mg dnevno zbog povećanog rizika od osteoporoza (gubitak kostiju) i prijelomi (slomljeni kosti).

Preko 95% dnevnog unosa vitamina A stanovništva ispod je maksimalnih 3 mg retinola. Gutani provitamin A (npr betakaroten) pretvara se u vitamin A u tijelu samo u slučaju nedostatka.

U studijama je utvrđena povezanost između visokog unosa vitamina A i jetra ciroza (završni stadij kronične bolesti jetre) uočena je samo iznad količine od 7.5 mg vitamina A dnevno, uzete tijekom 6 godina.

Za trudnice se pod aspektima predostrožnosti za nerođeno dijete odnosi sljedeće:

Trudnice imaju povećanu potrebu za vitaminom A. Zbog velike važnosti vitamina za ment razvoju i sazrijevanju, pažnju treba obratiti na odgovarajuću opskrbu, posebno u 2. i 3. tromjesečju (treće tromjesečje).

Osjetljiva faza za zametak postoji samo u prva dva mjeseca. Za to vrijeme nerođeno dijete može reagirati na neobično prekomjerne količine vitamina A. Međutim, uobičajenim unosom vitamina A u normalnim uvjetima dijeta, trudnice su daleko od prevelikih količina koje bi mogle imati negativan učinak na nerođeno dijete. Takve se količine ne mogu postići konzumacijom hrane i pravilno doziranim pripravcima vitalnih tvari.

Samo potrošnja jetra a proizvodi koji sadrže jetru zauzimaju poseban položaj i, s nekontrolirano visokom razinom vitamina A, nalaze se u rasponu koji može imati negativan učinak na razvoj nerođenog djeteta. Trudnice bi stoga trebale izbjegavati jesti jetra tijekom prvog tromjesečja (trećeg tromjesečja). Ostale namirnice koje sadrže vitamin A ne predstavljaju povećani rizik za nerođeno dijete. Provitamini vitamina A (npr betakaroten) su dobra alternativa, jer se mogu kontrolirano apsorbirati i prema potrebi pretvoriti u vitamin A. Predoziranje vitaminom A nije moguće.