Trichomonads: Terapija lijekovima

Terapijski ciljevi

  • Poboljšanje simptomatologije
  • Eliminacija patogena
  • Upravljanje partnerima, tj. Zaraženi partneri, ako postoje, moraju se locirati i liječiti (kontakti moraju biti pronađeni 2 mjeseci).

Preporuke za terapiju