Abemaciklib

Proizvodi Abemaciclib odobren je u obliku filmom obloženih tableta u Sjedinjenim Državama 2017., u EU-u 2018. i u mnogim zemljama 2019. (Verzenios). Struktura i svojstva Abemaciklib (C27H32F2N8, Mr = 506.6 g/mol) postoji kao bijeli do žuti prah. Učinci Abemaciklib (ATC L01XE50) ima antitumorska i antiproliferativna svojstva. Učinci … Abemaciklib