Tiamin (vitamin B1): Interakcije

Interakcije tiamina (vitamin B1) s drugim agensima (mikronutrijenti, hrana):

Anti-tiaminski faktor (ATF)

Prisutnost anti-tiaminskog faktora (ATF) u hrani može dovesti na nedostatak tiamina. To reagira s tiaminom i dovodi do inaktivacije tiamina. Konzumacija velike količine čaja i kava - uključujući kavu bez kofeina - kao i žvakanje listova čaja i betelov orah mogu uzrokovati nedostatak tiamina zbog prisutnosti ATF-a.

Vitamin C i drugi antioksidanti

Vitamin C i drugi antioksidanti, s druge strane, mogu zaštititi prehrambeni tiamin sprečavajući njegovu oksidaciju u neaktivni oblik.

Tiaminaza

Ljudi koji često jedu određene sirove slatkovodne ribe, sirove školjke ili šparoga imaju rizik od nedostatka tiamina jer ta hrana sadrži enzim koji se naziva tiaminaza. Tiaminaze su enzimi koji smanjuju sadržaj tiamina u hrani; inaktiviraju se samo toplinom tijekom kuhanje.