Tiamin (vitamin B1): Funkcije

Tiamin (vitamin B1) se uglavnom javlja u foforiliranom obliku kao tiamin difosfat (TDP) ili kao tiamin pirofosfat (TPP). Ima funkcije koenzima kao i neovisne funkcije. Kao koenzim potreban je u mitohondriji (elektrane stanice) za mali broj važnih metaboličkih procesa u kontekstu metabolizam energije. Biokemijski procesi koji se tamo odvijaju zahtijevaju, pored tiamin pirofosfata (TPP), koenzim koji sadrži niacin (NAD), riboflavinkoji sadrži koenzim (FAD) i lipoičnu kiselinu. Enzim (metabolički ubrzivač) transketolaza također ovisi o tiaminu (vitamin B1). Ovo je važno za:

  • Pentozo-fosfatni ciklus - oksidacija glukoza-6- do pentoze-5-fosfat stvaranjem NAPH, koji je time spreman za redukciju oksidirajućih tvari, posebno u eritrociti (Crvena krv Stanice).
  • ATP - adenozin trifosfat - važno skladište energije u stanicama.
  • DNA - desoiribonukleinska kiseline (nositelj genetske informacije).
  • RNA - ribonukleinska kiseline, koji prenose genetske informacije DNK za biosintezu proteina (nova formacija proteini).
  • NADPH - koenzim koji sadrži niacin.

Tiamin trifosfat (TTP) je uočljiv u živčanim i mišićnim stanicama i igra važnu ulogu u prijenosu živčanih signala i djelovanju mišića.