Uloga palijativne medicine

Bitna komponenta palijativne skrbi je najbolje moguće ublažavanje fizičkih simptoma – na primjer, kroz sofisticiranu terapiju boli. Jednako važna kao i fizička njega je psihosocijalna i često duhovna podrška – za sve one koji su pogođeni. Saznajte više ovdje: