Sažetak | Simptomi moždanog udara

rezime

Zdravim načinom života i ciljanom terapijom pacijenti mogu poboljšati svoj zdravlje status i nakon a udar. Prevencija je osobito važna za pacijenta kako bi se smanjio rizik od daljnjih moždanih udara. To je bolest opasna po život koja zahtijeva hitno liječenje. Što ranije liječenje započne, to će pacijent osjećati manje nelagode i što prije može potpuno nestati.