Sažetak | Spiralna dinamika

rezime

Sveukupno, princip Spiralna dinamika tako predstavlja nježni oblik terapije u kojem se obrasci kretanja mogu ponovno učiti ili ispraviti kako bi se nadoknadili fizički nedostaci i poboljšala opća percepcija vlastitog tijela. Fokusiranjem na ispravno izvođenje pokreta prenosi se nova svjesnost o tijelu koja mnogim pogođenim osobama pomaže u uklanjanju tjelesnih problema.