Sažetak | Vježbe za peronealnu parezu

rezime

Peroneus paresis je relativno čest sindrom kompresije živaca. Pogođeni pate od ograničenja u pokretljivosti stopala i načinu hoda. Osim u slučaju potpune rupture živca, prognoza za peroneus parezu je dobra. Često se simptomi mogu konzervativno liječiti fizioterapijom, elektroterapija i, ako je potrebno, peronealnom udlagom.