Sinuatrijalni blok: Dijagnostička ispitivanja

obavezan dijagnostika medicinskih uređaja.

Izborni dijagnostika medicinskih uređaja - ovisno o rezultatima povijesti, sistematski pregled, laboratorijska dijagnostika i obvezno dijagnostika medicinskih uređaja - za diferencijalno dijagnostičko pojašnjenje.