Silimarin (ekstrakt ploda mlijeka čička): Interakcije

Postoje umjereni interakcije između silimarina i droge koji se metaboliziraju (metaboliziraju) u jetra putem citokroma P450 2C9. Istodobna primjena silimarina i ovih droge može usporiti njihovu razgradnju i povećati njihove učinke i nuspojave. Nadalje, postoje interakcije između mlijeko čička i glukuronizirani droge. U tom slučaju, učinak lijekova također se može smanjiti. Silimarin ima mali učinak na estrogeni smanjenjem njihove učinkovitosti hormoni, Učinak holesterol-smanjivanje lijekova može biti i malo oslabljeno istodobnim uzimanjem silimarina. Ovi interakcije mogu se pojaviti u dozama od 140 mg silimarina ili 5 g do 10 g mlijeko čička. Stoga su zbog velike doze ove interakcije manje klinički značajne.