Silicij: stanje opskrbe

Ne postoje reprezentativni podaci o unosu za silicijum unos u njemačkoj populaciji. Isto tako, DGE nema preporuka za dnevni unos od silicijum. Stoga se, nažalost, ne može dati izjava o situaciji opskrbe s silicijum u njemačkom stanovništvu.