Veslanje s Therabandom

"Veslanje s Theraband”Pričvrstite Theraband na kvaku vrata ili prozora. Stanite lagano savijeni i držite traku na oba kraja. Laktovi su pod bokom nagnuti u visini ramena.

Stražnja strana ruku usmjerena je prema gore i na istoj su razini kao i laktovi. Vratna kralježnica i prsna kralježnica su ispravljene. Sada pomaknite laktove unatrag i povucite zaklopke.

Ovo će podići sternum još više. Ramena se ne smiju povlačiti do ušiju. Ruke se ne izvlače prema van, već prema grudi u razini lakta. Izvedite 3 x 15 ponavljanja. Nastavite sa sljedećom vježbom