Veslanje uspravno s Therabandom

"Veslanje stojeći ”Stanite lagano savijenih koljena u širini bokova. Ispravite a terapija oko kvake na prozoru vrata. Povucite oba kraja unatrag u visini ramena kao da jeste veslanje.

Gornji dio tijela aktivno će se ispraviti podižući sternum i povlačenjem ramena prema natrag / dolje. Izvedite dva seta od po 15 ponavljanja. Nastavite sa sljedećom vježbom