Veslanje spriječeno

"Veslanje nagnuti se ”Stanite lagano savijenih koljena u širini bokova. Sagnite se naprijed ravnim gornjim dijelom tijela i pustite ruke da vise ispružene. Sada čvrsto povucite laktove tako da vam ruke dođu do vaših grudi.

Ovu vježbu možete raditi i s utezima u rukama. Važno je da leđa ostanu ravna dok su laktovi povučeni unatrag. Pogled je neprestano usmjeren dijagonalno prema dolje. Izvedite 2 serije po 15 ponavljanja. Nastavite sa sljedećom vježbom