Riboflavin (vitamin B2): Funkcije

Ovi flavinienzimi su od velike važnosti za metabolizam ugljikohidrati, masti i proteini - nadalje za piridoksina, niacin, folna kiselina i vitamin K metabolizam.Riboflavin je također značajan za regeneraciju "glutation sistema", koji zauzima središnje mjesto u "antioksidans mreža ”tijela: Glutation-reduktaza je enzim ovisno o FAD-u koji provodi redukciju, a time i regeneraciju glutationa.Glutation-peroksidaza - selen-koji sadrži enzim - potrebna su dva molekule glutationa da razbije ili neutralizira agresivnog kisik molekula, poput hidroperoksida. Pažnja! Redoks ciklus gutationa jedan je od najvažnijih ciklusa u zaštiti ljudskog tijela od agresivnosti kisik molekule kao što je hidroperoksid.Riboflavin nedostatak je tako povezan s oksidativnim stresUključenost u važan sustav monooksigenaze citokroma P450 (ksenobiotik detoksikacija). Ksantin oksidaza, drugi enzim o FAD-u, pomaže u oksidaciji hipoksantina i ksantina do mokraćne kiseline.Oprez!Mokraćna kiselina je jedan od najvažnijih i najmoćnijih vodatopljivi antioksidanti u krv. Riboflavin nedostatak je povezan sa smanjenom aktivnošću enzima ksantin oksidaze, što rezultira smanjenjem mokraćne kiseline razine u krv.