Piridoksin (vitamin B6): stanje opskrbe

U Nacionalnom istraživanju o prehrani II (NVS II, 2008.) istraženo je prehrambeno ponašanje stanovništva za Njemačku i pokazano je kako to utječe na prosječni dnevni unos hranjivih sastojaka s makro- i mikroelementima (vitalnim tvarima).

Preporuke za unos (DA-CH referentne vrijednosti) Njemačkog nutricionističkog društva (DGE) koriste se kao osnova za procjenu opskrbe hranjivim tvarima. Usporedba unosa hranjivih sastojaka utvrđenih u NVS II s preporukama DGE pokazuje za koje mikroelemente (vitalne tvari) postoji česta nedovoljna ponuda u Njemačkoj.

U vezi sa situacijom opskrbe, može se reći:

  • 17.5% muškaraca i 25% žena u dobi od 35-50 godina ne postigne preporučeni dnevni unos vitamina B6 (piridoksina).
  • Muškarci s najlošije opskrbom (u dobi od 35-50 godina) nemaju 0.4 mg vitamina B6. To odgovara dnevnom manjku od 25% preporučenog unosa.
  • Žene s najlošije opskrbom (u dobi od 35-50 godina) također nemaju 0.4 mg vitamina B6. To odgovara dnevnom manjku od 29% preporučenog unosa.
  • Trudnice (od 4. mjeseca trudnoća) imaju dnevnu potrebu za viškom od 0.4 mg vitamina B6 u usporedbi s ne-trudnicama. Sukladno tome, trudnice s najlošije opskrbom imaju manjak od 0.8 mg vitamina B6 dnevno.
  • Žene koje doje imaju dnevni višak od 0.2 mg vitamina B6 u odnosu na žene koje ne doje. Sukladno tome, žene s dojenjem koje su najlošije opskrbljene imaju manjak od 0.6 mg vitamina B6 dnevno.

Budući da se preporuke za unos DGE-a temelje na potrebama zdravih ljudi s normalnom težinom, pojedinačni dodatni zahtjevi (npr. Odgovarajuća dijeta, konzumacija stimulansa, dugotrajni lijekovi itd.) Mogu biti iznad preporuka za unos DGE-a.