Psihijatrija i psihosomatika

Tipične mentalne bolesti koje liječe psihijatri uključuju:

 • Depresija
 • Bipolarni poremećaji
 • Suicidalnost
 • Panični poremećaji
 • Shizofrenija
 • Poremećaji ovisnosti
 • Poremećaji u prehrani
 • Pogranična linija
 • Burnout
 • Poremećaji demencije
 • Somatoformni poremećaji (tegobe koje se ne mogu povezati s fizičkim uzrocima kao što su sindrom iritabilnog crijeva, srčana anksioznost)

Mnoge klinike također nude ambulantnu skrb u području psihijatrije i psihosomatike. Ondje se tijekom dana zbrinjavaju psihijatrijski bolesnici.

Psihijatrijske terapije

Psihosomatika

Ovo potpodručje psihosomatike bavi se neobjašnjivim fizičkim tegobama čiji je stvarni uzrok psihički stres. Takvi somatoformni poremećaji mogu se manifestirati, na primjer, kao tinitus, gastrointestinalne tegobe, srčani problemi ili bol.

Konzultant psihijatrije