Pflegestärkungsgesetz: Važne činjenice o reformi dugotrajne skrbi!

Zašto je potreban Zakon o jačanju skrbi?

Kako bi se zadovoljili sve veći zahtjevi i poboljšala situacija osoba kojima je potrebna skrb, rodbine i njegovatelja, postala je nužna reforma skrbi: u tu je svrhu prvi Zakon o jačanju skrbi stupio na snagu u siječnju 2015., poznat i kao Zakon o jačanju skrbi 1 (PSG I). Nakon toga je u siječnju 2016. uslijedio novi zakon o skrbi – Care Strengthening Act 2 (PSG II). U prosincu 2016. zakonodavno je tijelo donijelo treći Zakon o jačanju skrbi (PSG III).

Zakon o jačanju skrbi 1

Care Strengthening Act 1 također poboljšava situaciju obiteljskih njegovatelja: na primjer, sada se mogu prijaviti za zamjenu na šest tjedana umjesto četiri u slučaju bolesti ili godišnjeg odmora. Zakonom o skrbi uvedena je i mogućnost korištenja do 40 posto sredstava za izvanbolničke naknade u naravi drugdje, odnosno za usluge niskog praga skrbi i odmora.

Zakon o jačanju skrbi 2

Ključno pitanje PSG 2 je redefiniranje pojma "potreba za njegom". Više o ovoj dalekosežnoj reformi skrbi možete pročitati u članku Pflegestärkungsgesetz 2.

Zakon o jačanju zdravstvene skrbi 3

Treći Zakon o jačanju skrbi stupio je na snagu dijelom 1. siječnja 2017., a dijelom 1. siječnja 2020. Što on sadrži možete saznati u članku Pflegestärkungsgesetz 3.