Pflegestärkungsgesetz 2: Što se mijenja

Što je Care Strengthening Act 2?

U Njemačkoj, kada ljudi govore o Zakonu o jačanju skrbi iz 2017. (novi Zakon o skrbi iz 2017.), uglavnom misle na drugi Zakon o jačanju skrbi. Stupio je na snagu 2016. godine, no neke su promjene na snazi ​​tek od siječnja 2017. godine.

No, to ne bi trebalo pratiti povećanje birokracije. Zakon o jačanju skrbi 2 pokušao je restrukturirati propise i učiniti ih jasnijima. Također su ukinute nepotrebne birokratske prepreke i zahtjevi za prijavu. Na primjer, od 1. siječnja 2017. više nije potrebno podnijeti poseban zahtjev za određena pomagala (kao što su dizalice za kadu, pomagala za hodanje, stolice za tuširanje) ako ih je izričito preporučio stručnjak Medicinske službe njemačkog zdravstva Osiguranje (MD).

Zašto novi zakon o skrbi?

No, to ne bi trebalo pratiti povećanje birokracije. Zakon o jačanju skrbi 2 pokušao je restrukturirati propise i učiniti ih jasnijima. Također su ukinute nepotrebne birokratske prepreke i zahtjevi za prijavu. Na primjer, od 1. siječnja 2017. više nije potrebno podnijeti poseban zahtjev za određena pomagala (kao što su dizalice za kadu, pomagala za hodanje, stolice za tuširanje) ako ih je izričito preporučio stručnjak Medicinske službe njemačkog zdravstva Osiguranje (MD).

Zašto novi zakon o skrbi?

Zakon o jačanju skrbi 2: Stupnjevi skrbi umjesto razina skrbi

Druga ključna tema u Zakonu o jačanju skrbi 2 je novi postupak procjene potrebe za skrbi i razvrstavanje u pet razina skrbi (umjesto dosadašnje tri razine skrbi). Od 1. siječnja 2017. procjenitelji Službe za zdravstveno osiguranje Zavoda za zdravstveno osiguranje (MD) uzimaju u obzir sljedećih šest područja pri procjeni pacijentove potrebe za skrbi:

  • Pokretljivost: Kakva je fizička pokretljivost pacijenta? Na primjer, mogu li sami ustati ujutro i otići na zahod? Je li moguće penjati se stepenicama?
  • Problemi u ponašanju i psihološki problemi: Na primjer, je li pacijent nemiran ili tjeskoban noću? Javlja li se agresija? Opire li se pacijent mjerama skrbi?
  • Samozbrinjavanje: Može li se pacijent sam oprati i obući bez pomoći? Ide li sam na WC? Trebaju li im pomoć pri jelu i piću?
  • Suočavanje i samostalno suočavanje sa stresom uzrokovanim bolešću ili terapijom: Na primjer, može li pacijent sam uzimati lijekove, mjeriti krvni tlak, rukovati hodalicom ili otići liječniku?

Cilj Care Strengthening Act 2 je korištenje novog alata za procjenu za određivanje individualnih sposobnosti i ograničenja svakog pacijenta točnije i sveobuhvatnije nego prije. Pojedinačne procjene (bodovi) svih šest područja kombiniraju se kako bi se dobio ukupni rezultat. Na temelju toga, pacijent se svrstava u jednu od pet razina skrbi: Ljestvica se kreće od manjeg oštećenja samostalnosti ili sposobnosti (1. stupanj skrbi) do najtežih oštećenja koja zahtijevaju posebnu skrb (5. stupanj skrbi).

Automatski prijenos s razine skrbi na razinu skrbi

  • Onima koji su prethodno pripadali razini skrbi 0 dodijeljena je razina skrbi 2 prema Zakonu o jačanju skrbi 2.
  • Od 2017. godine, pacijentima u razini skrbi 1 dodijeljena je razina skrbi 2 (za fizička ograničenja) ili 3 (za oslabljene svakodnevne vještine).
  • Pacijentima kojima je potrebna skrb na razini 2 dodijeljena je razina skrbi 3 (s fizičkim ograničenjima) ili 4 (s oslabljenim svakodnevnim životnim vještinama).
  • Pacijenti u razini skrbi 3 raspoređeni su u razinu skrbi 4 (s fizičkim ograničenjima) ili 5 (s oslabljenim svakodnevnim životnim vještinama).

Razina skrbi 1 moguća je samo za osobe čija je potreba za skrbi tek uspostavljena.

Naknada iznosi u pojedinačnim razredima skrbi

Za različite razine skrbi predviđeni su sljedeći iznosi naknada:

Novčana naknada ambulantno

Ambulantna naknada u naravi

Iznos naknade za bolničko liječenje

Razina njege 1

-

-

-

Stupanj njege 2

Euro 316

Euro 724

Euro 770

Razina njege 3

Euro 545

1.363Euro

1,262 eura

Razina njege 4

Euro 728

Euro 1,693

Euro 1,775

Razina njege 5

Euro 901

Euro 2.095

Euro 2,005

Care Reinforcement Act 2: Promjene za domove za starije osobe

Sada postoji jedinstvena doplata vezana uz skrb za stupnjeve skrbi od 2 do 5 unutar iste ustanove. To znači da svi štićenici u stupnju skrbi od 2 do 5 unutar iste ustanove plaćaju istu participaciju vezanu uz skrb. Čak i uz višu klasifikaciju, dotična osoba ne mora dublje seći u vlastiti džep.

Promjene za rodbinu zbog novog Zakona o skrbi

2017. godina donijela je bolju socijalnu sigurnost obiteljskih njegovatelja: od 1. siječnja više obiteljskih njegovatelja ima pravo na doprinose za mirovinsko osiguranje. Novim Zakonom o skrbi također se poboljšava zaštita od osiguranja u slučaju nezaposlenosti.

Care Reinforcement Act 2: Troškovi i financiranje

Redefiniranje pojma "potrebna njega" u Zakonu o jačanju skrbi 2 omogućuje da se sada također klasificiraju pacijenti kojima je potrebna njega, a kojima je to ranije bilo uskraćeno i stoga nisu primali nikakvu podršku (npr. pacijenti s demencijom). Naravno, to znači dodatne troškove. To se također odnosi na druge promjene i dodatne mjere uvedene Zakonom o jačanju skrbi 2 za poboljšanje situacije onih kojima je potrebna skrb, rodbine i osoblja za skrb.

Međutim, Care Reinforcement Act 2 ne podrazumijeva samo dodatne troškove, već i uštede i dodatne prihode. Tako će se, primjerice, općine (obveznici socijalne skrbi) trajno rasteretiti za oko 500 milijuna eura. Osim toga, Zakon o jačanju skrbi 2 dovest će do zapošljavanja dodatnog osoblja za skrb i većih naknada u naravi – povećanja prihoda od poreza i socijalnog osiguranja.