Oralna i maksilofacijalna kirurgija

Područje oralne i maksilofacijalne kirurgije bavi se bolestima, ozljedama i deformacijama čeljusti, zuba, usne šupljine i lica.

Opseg oralne i maksilofacijalne kirurgije uključuje npr.

  • implantacija zuba
  • kirurške intervencije za očuvanje zuba
  • poremećaji temporomandibularnog zgloba
  • nepravilan položaj čeljusti
  • rascjep usne, čeljusti, nepca
  • apneja za vrijeme spavanja
  • Operacija tumora lica i usta
  • Plastično-rekonstruktivna kirurgija lica (npr. nakon nesreća ili tumorskih bolesti te kod deformiteta)
  • Estetska kirurgija (facelift, korekcija nosa, korekcija kapaka)