Niacin (vitamin B3): rizične skupine

Grupe rizika za nedostatak nikotinamida uključuju osobe sa: