Molibden: interakcije

Interakcije molibdena s drugim mikronutrijentima (vitalnim tvarima):

Bakar

U preživača je pokazano da povećani unos molibdena može dovesti do bakar nedostatak. Pripravci koji sadrže oboje sumpor i molibden, poznat i kao tiomolibden, može spriječiti apsorpcija of bakar. Ova interakcija između tiomolibdena i bakar ne odnosi se na ljude. Starija studija izvijestila je da je unos molibdena (od prosa) od 500 i 1,500 µg / dan povećao izlučivanje bakra u urinu. Međutim, nedavno istraživanje pokazalo je da vrlo visok unos molibdena (do 1,500 µg / dan) nije negativno utjecao na status bakra.