Lijekovi za mene: jesu li imitacije lijekova bolje?

Razlike u odnosu na original

Učinak me-too pripravka može biti isti, sličan ili čak bolji od originala. Na primjer, lijek za mene može djelovati brže ili dulje ili imati drugačije nuspojave od izvorne tvari. Osim toga, ponekad pacijent bolje reagira na jedno nego na drugo. Me-too pripravci stoga mogu omogućiti prilagođavanje terapije pojedinim pacijentima.

Razlike od generičkih lijekova

Me-too pripravke ne smijemo brkati s genericima – oni sadrže potpuno istu djelatnu tvar kao i original.

Osim toga, generici se smiju stavljati na tržište tek nakon što istekne patentna zaštita originala. Ja-too lijekovi, s druge strane, mogu se razviti prije toga i također patentirati. Ponekad proizvođač originalnog lijeka to čak i sam učini – koristi se radom na istraživanju izvorne tvari kako bi paralelno razvio kemijski slične spojeve i predstavio ih kao pripravke za mene.

Dodatna terapijska korist

Međutim, dodatna terapijska vrijednost analognih pripravaka je sporna. Proizvođači govore o važnoj korak inovaciji, dok zdravstveni fondovi govore o pseudoinovaciji koja ne pruža nikakvu ili tek neznatnu dodatnu terapijsku korist.