Mangan: Funkcije

Mangan igra važnu ulogu u mnogim metaboličkim procesima ljudskog tijela kao aktivator enzimi a kao komponenta enzima: Brojni mangan-aktivirani enzimi igraju važnu ulogu u ugljikohidratima, aminokiselinama i holesterol metabolizma, kao i u glukoneogenezi - stvaranje glukoza iz prekursora koji nisu ugljikohidrati - i u urea metabolizam - važan za detoksikacija of amonijak, Osim toga, mangan je preferirani kofaktor enzima glikozil transferaze, koji je neophodan za proizvodnju proteoglikana, koji su od velike važnosti za stvaranje hrskavica i kosti - a time i za njihove zdravlje.Mangan je komponenta mangan superoksid dismutaze (MnSD), najvažnije antioksidans enzim u mitohondriji, elektrane stanice. Budući da više od 90% kisik potreban u stanicama troši se u mitohondriji, ovo objašnjava posebnu važnost ovog enzima. Pretvara superoksidne radikale nastale tijekom oksidacije u vodik peroksid, koji se reducira na voda od strane drugih enzimi a time i zbrinuti.Mangan je važan za koža zacjeljivanje i regeneracija: potreban je za proizvodnju aminokiseline prolina, koja je zauzvrat važna za kolagen formacija u koža stanice.