L-karnitin: Procjena sigurnosti

Europsko tijelo za sigurnost hrane (EFSA) objavilo je mišljenje u vezi s upotrebom L-karnitina L-tartarata, izvora L-karnitina, u hrani za određene prehrambene svrhe. Uzimajući u obzir gastrointestinalne simptome, kliničku kemiju, uključene markere funkcije jetre i bubrega, EFSA se složila oko sljedećih smjernica:

EFSA pretpostavlja da je unos 3 g L-karnitin L-tartarata siguran. To je ekvivalent dnevnoj količini L-karnitina od 2 g za odrasle, što je otprilike 10-20 puta više nego što osoba konzumira u prosjeku svejeda dijeta. Prema EFSA-i, gastrointestinalni bol može se dogoditi kada se L-karnitin uzima iznad ove količine. Međutim, pojava ove nuspojave varira i dokazana je samo uz konzumaciju od 4-6 g / dan.

Određene hranjive tvari, poput karnitina, fosfatidilkolina i holina, posebno se metaboliziraju putem crijevo metabolizam mikrobioma za proizvodnju trimetilamin (TMA). TMA se apsorbira u crijevima i pretvara u jetra monooksigenazama jetre koje sadrže flavin (FMO) do trimetilamin N-oksida (TMAO), proaterogenog i protrombotičnog metabolita (međuprodukt metabolizma). Povišene razine TMAO povezane su s povećanim rizikom od kardiovaskularnih događaja .. Nekoliko studija sugerira da je TMAO pridonosi promicanju kardiovaskularnog rizika promicanjem stvaranja aterosklerotskih lezija.